09-21

 • 07:00
  Ухаалаг мөнгө нэвтрүүлэг
 • 07:10
  Made нэвтрүүлэг
 • 07:20
  Аялагч нэвтрүүлэг
 • 07:30
  Дулаарал нэвтрүүлэг
 • 08:00
  Bloomberg daybreak: Asia хөтөлбөр
 • 09:00
  Бизнесийн хэмнэл хөтөлбөр
 • 10:00
  Блумберг: Хэргийн мөрөөр нэвтрүүлэг
 • 10:30
  Онцлох ертөнц нэвтрүүлэг
 • 11:00
  Бизнесийн хэмнэл хөтөлбөр
 • 12:00
  Хотын шийдэл нэвтрүүлэг
 • 12:10
  Түүхийн шилдэг 10 нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Бизнесийн хэмнэл хөтөлбөр
 • 14:00
  Технологийн гайхамшиг нэвтрүүлэг
 • 14:55
  Товч түүх нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Бизнесийн төв цэг хөтөлбөр
 • 16:00
  Bloomberg wall street week хөтөлбөр
 • 17:00
  Бизнесийн төв цэг хөтөлбөр
 • 18:00
  Эмили Чаны шоу нэвтрүүлэг
 • 18:30
  Цахиурын хөндийгөөс цааш нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Мөнгөний урсгал хөтөлбөр
 • 20:00
  Дулаарал нэвтрүүлэг
 • 20:30
  Ногоон ирээдүй нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Мөнгөний урсгал хөтөлбөр
 • 22:00
  Дэвид Рубенштэйний шоу нэвтрүүлэг
 • 22:30
  Трампын эзэнт гүрэн нэвтрүүлэг
 • 23:00
  Мөнгөний урсгал хөтөлбөр
 • 00:00
  Эфир завсарлага

09-22

 • 07:00
  Технологийн гайхамшиг нэвтрүүлэг
 • 07:55
  Товч түүх нэвтрүүлэг
 • 08:00
  Bloomberg daybreak: Asia хөтөлбөр
 • 09:00
  Бизнесийн хэмнэл хөтөлбөр
 • 10:00
  Ногоон ирээдүй нэвтрүүлэг
 • 10:30
  Дулаарал нэвтрүүлэг
 • 11:00
  Бизнесийн хэмнэл хөтөлбөр
 • 12:00
  Эмили Чаны шоу нэвтрүүлэг
 • 12:30
  Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүд нэвтрүүлэг
 • 12:40
  Прогноз нэвтрүүлэг
 • 12:50
  Ухаалаг мөнгө нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Бизнесийн хэмнэл хөтөлбөр
 • 14:00
  Америкийг бүтээсэн автомашинууд нэвтрүүлэг
 • 14:30
  Гоо сайхны бизнес нэвтрүүлэг
 • 14:50
  Тусгай урилгаар нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Уул уурхайн индекс хөтөлбөр
 • 16:00
  Дулаарал нэвтрүүлэг
 • 16:30
  Goldman Sachs: 150 жилийн замнал нэвтрүүлэг
 • 16:50
  Made нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Уул уурхайн индекс хөтөлбөр
 • 18:00
  Дэвид Рубенштэйний шоу нэвтрүүлэг
 • 18:30
  Онцлох ертөнц нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Мөнгөний урсгал хөтөлбөр
 • 20:00
  Блумберг: Хэргийн мөрөөр нэвтрүүлэг
 • 20:30
  Ярилцах цаг нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Мөнгөний урсгал хөтөлбөр
 • 22:00
  Хотын шийдэл нэвтрүүлэг
 • 22:10
  Түүхийн шилдэг 10 нэвтрүүлэг
 • 23:00
  Мөнгөний урсгал хөтөлбөр
 • 00:00
  Эфир завсарлага

09-23

 • 08:00
  Уул уурхайн индекс хөтөлбөр
 • 08:30
  Дулаарал нэвтрүүлэг
 • 09:00
  Амралтын цэнэг хөтөлбөр
 • 09:30
  Made нэвтрүүлэг
 • 09:40
  Ухаалаг мөнгө нэвтрүүлэг
 • 09:50
  Прогноз нэвтрүүлэг
 • 10:00
  Ярилцах цаг нэвтрүүлэг
 • 10:30
  Ногоон ирээдүй нэвтрүүлэг
 • 11:00
  Амралтын цэнэг хөтөлбөр
 • 11:30
  Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүд нэвтрүүлэг
 • 11:40
  Goldman Sachs: 150 жилийн замнал нэвтрүүлэг
 • 12:00
  Уул уурхайн индекс хөтөлбөр
 • 12:30
  Гоо сайхны бизнес нэвтрүүлэг
 • 12:50
  Тусгай урилгаар нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Трампын эзэнт гүрэн нэвтрүүлэг
 • 13:30
  Эмили Чаны шоу нэвтрүүлэг
 • 14:00
  Амралтын цэнэг хөтөлбөр
 • 14:30
  Блумберг: Хэргийн мөрөөр нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Түүхийн шилдэг 10 нэвтрүүлэг
 • 16:00
  Цахиурын хөндийгөөс цааш нэвтрүүлэг
 • 16:30
  Хөрөнгө оруулагчид нэвтрүүлэг
 • 17:00
  Future of work нэвтрүүлэг
 • 17:15
  Game changers нэвтрүүлэг
 • 17:25
  Ухаалаг мөнгө нэвтрүүлэг
 • 17:30
  Уул уурхайн индекс хөтөлбөр
 • 18:00
  Амралтын цэнэг хөтөлбөр
 • 18:30
  Дэвид Рубенштэйний шоу нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Дулаарал нэвтрүүлэг
 • 19:30
  Хувцас загварын бизнес нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Уул уурхайн индекс хөтөлбөр
 • 20:30
  Хурдасгуур нэвтрүүлэг
 • 20:45
  Game changers нэвтрүүлэг
 • 20:50
  Тусгай урилгаар нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Амралтын цэнэг хөтөлбөр
 • 21:30
  Ногоон ирээдүй нэвтрүүлэг
 • 22:00
  Уул уурхайн индекс хөтөлбөр
 • 22:30
  Онцлох ертөнц нэвтрүүлэг
 • 23:00
  Аялагч нэвтрүүлэг
 • 23:05
  Технологийн гайхамшиг нэвтрүүлэг
 • 00:00
  Эфир завсарлага

09-24

 • 08:00
  Технологийн гайхамшиг нэвтрүүлэг
 • 08:45
  Ирээдүйн ажил, мэргэжлүүд нэвтрүүлэг
 • 09:00
  Ногоон ирээдүй нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Блумберг: Хэргийн мөрөөр нэвтрүүлэг
 • 10:00
  Амралтын цэнэг хөтөлбөр
 • 10:30
  Goldman Sachs: 150 жилийн замнал нэвтрүүлэг
 • 10:50
  Хотын шийдэл нэвтрүүлэг
 • 11:00
  Дулаарал нэвтрүүлэг
 • 11:30
  Уул уурхайн индекс хөтөлбөр
 • 12:00
  Made нэвтрүүлэг
 • 12:10
  Түүхийн шилдэг 10 нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Амралтын цэнэг хөтөлбөр
 • 13:30
  Хувцас загварын бизнес нэвтрүүлэг
 • 14:00
  Уул уурхайн индекс хөтөлбөр
 • 14:30
  Америкийг бүтээсэн автомашинууд нэвтрүүлэг
 • 15:00
  Онцлох ертөнц нэвтрүүлэг
 • 15:30
  Гоо сайхны бизнес нэвтрүүлэг
 • 15:50
  Аялагч нэвтрүүлэг
 • 16:00
  Уул уурхайн индекс хөтөлбөр
 • 16:30
  Амралтын цэнэг хөтөлбөр
 • 17:00
  Цахиурын хөндийгөөс цааш нэвтрүүлэг
 • 17:30
  Хөрөнгө оруулагчид нэвтрүүлэг
 • 18:00
  Эмили Чаны шоу нэвтрүүлэг
 • 18:30
  Хотын шийдэл нэвтрүүлэг
 • 18:45
  Хурдасгуур нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Амралтын цэнэг хөтөлбөр
 • 19:30
  Ногоон ирээдүй нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Future of work нэвтрүүлэг
 • 20:10
  Game changers нэвтрүүлэг
 • 20:20
  Прогноз нэвтрүүлэг
 • 20:30
  Уул уурхайн индекс хөтөлбөр
 • 21:00
  Ярилцах цаг нэвтрүүлэг
 • 22:00
  Амралтын цэнэг хөтөлбөр
 • 22:30
  Дэвид Рубенштэйний шоу нэвтрүүлэг
 • 23:00
  Уул уурхайн индекс хөтөлбөр
 • 23:30
  Америкийг бүтээсэн автомашинууд нэвтрүүлэг

Олон Саналтай

IX/2211:00

SBN

Хүлцэхгүй-5 ОАК

IX/2220:50

AsianBox

"Баян айлын бага хүү" ОАК 2-р анги

IX/2201:40

MovieBox

"Дасгалжуулагч (Тренер)" УСК