09-21

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Хатагтай Хаммурапи" ОАК 10, 11-р анги
 • 09:20
  "Хүүхдэд зориулсан хятад хэлний хичээл" № 30
 • 09:40
  "Тэр бүсгүйн дурсамж" ОАК 15-р анги
 • 10:50
  "Миний гал тогооны өрөө" нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Аз жаргалын хотхон 3" ОАК 8-р анги
 • 12:25
  "Манайд ирсэн дурлал" МОАК 5-р анги
 • 13:40
  "Нууц ээж" ОАК төгсгөлийн 16-р анги
 • 14:50
  "Хатагтай Хаммурапи" ОАК 12, 13-р анги
 • 17:20
  "Тэр бүсгүйн дурсамж" ОАК төгсгөлийн 16-р анги
 • 18:30
  "Аз жаргалын хотхон 3" ОАК 9-р анги
 • 19:30
  "Манайд ирсэн дурлал" МОАК 6-р анги
 • 20:50
  "Баян айлын бага хүү" ОАК 1-р анги
 • 22:25
  "Хичээлийн дараах тулаан" ОАК 7-р анги
 • 23:40
  "Аз жаргалын хотхон 3" ОАК 9-р анги
 • 00:25
  "Манайд ирсэн дурлал" МОАК 6-р анги
 • 01:30
  "Баян айлын бага хүү" ОАК 1-р анги
 • 02:55
  Эфир завсарлага

09-22

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Хатагтай Хаммурапи" ОАК 12, 13-р анги
 • 09:20
  "Хүүхдэд зориулсан хятад хэлний хичээл" № 31
 • 09:40
  "Тэр бүсгүйн дурсамж" ОАК төгсгөлийн 16-р анги
 • 10:50
  "Миний гал тогооны өрөө" нэвтрүүлэг
 • 11:20
  "Аз жаргалын хотхон 3" ОАК 9-р анги
 • 12:10
  "Манайд ирсэн дурлал" МОАК 6-р анги
 • 13:25
  "Баян айлын бага хүү" ОАК 1-р анги
 • 14:55
  "Хатагтай Хаммурапи" ОАК 14, 15-р анги
 • 17:10
  "Хайр үзэсгэлэнтэй, амьдрал гайхамшигтай" ОАК 1, 2-р анги
 • 18:30
  "Аз жаргалын хотхон 3" ОАК 10-р анги
 • 19:30
  "Манайд ирсэн дурлал" МОАК 7-р анги
 • 20:50
  "Баян айлын бага хүү" ОАК 2-р анги
 • 22:20
  "Хичээлийн дараах тулаан" ОАК 8-р анги
 • 23:35
  "Аз жаргалын хотхон 3" ОАК 10-р анги
 • 00:20
  "Манайд ирсэн дурлал" МОАК 7-р анги
 • 01:25
  "Баян айлын бага хүү" ОАК 2-р анги
 • 02:40
  Эфир завсарлага

09-23

 • 07:00
  Ирэх долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Хайр үзэсгэлэнтэй, амьдрал гайхамшигтай" ОАК 1, 2-р анги
 • 08:15
  "Аз жаргалын хотхон 3" ОАК 10-р анги
 • 09:00
  "Манайд ирсэн дурлал" МОАК 3, 4, 5-р анги
 • 12:25
  "Баян айлын бага хүү" ОАК 1, 2-р анги
 • 15:10
  "Вангуард ажиллагаа (Vanguard)"
 • 17:10
  "Хайр үзэсгэлэнтэй, амьдрал гайхамшигтай" ОАК 3, 4-р анги
 • 18:30
  "Аз жаргалын хотхон 3" ОАК 11-р анги
 • 19:30
  "Манайд ирсэн дурлал" МОАК 8-р анги
 • 20:50
  "Урхидах урлаг (The Art of Seduction)" УСК
 • 22:55
  "Аз жаргалын хотхон 3" ОАК 11-р анги
 • 23:45
  "Манайд ирсэн дурлал" МОАК 8-р анги
 • 01:00
  Эфир завсарлага

09-24

 • 07:00
  Ирэх долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Хайр үзэсгэлэнтэй, амьдрал гайхамшигтай" ОАК 3, 4-р анги
 • 08:15
  "Аз жаргалын хотхон 3" ОАК 11-р анги
 • 09:05
  "Манайд ирсэн дурлал" МОАК 6, 7, 8-р анги
 • 12:35
  "Мастеруудын гэрт" шоу нэвтрүүлэг (194, 195)
 • 15:10
  "Урхидах урлаг (The Art of Seduction)" УСК
 • 17:10
  "Хайр үзэсгэлэнтэй, амьдрал гайхамшигтай" ОАК 5, 6-р анги
 • 18:30
  "Аз жаргалын хотхон 3" ОАК 12-р анги
 • 19:30
  "Манайд ирсэн дурлал" МОАК 9-р анги
 • 20:50
  "Эргэж ирсэн хавар (Springtime)" УСК
 • 23:15
  "Аз жаргалын хотхон 3" ОАК 12-р анги
 • 00:05
  "Манайд ирсэн дурлал" МОАК 9-р анги
 • 01:10
  Эфир завсарлага

Олон Саналтай

IX/2211:00

SBN

Хүлцэхгүй-5 ОАК

IX/2220:50

AsianBox

"Баян айлын бага хүү" ОАК 2-р анги

IX/2201:40

MovieBox

"Дасгалжуулагч (Тренер)" УСК