09-21

 • 06:00
  Зураглал
 • 06:05
  "Running" ОАК 3-р анги
 • 07:00
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино
 • 07:10
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 7.20-р анги
 • 07:35
  "Миний бяцхан одой морь" хүүхэлдэйн кино 4.10-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Маамуу" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 08:45
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 3,4-р анги
 • 09:10
  "Намайг Малала гэдэг" баримтат кино 1-р хэсэг
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Энэ бол хайр" ОАК 11-р анги
 • 11:15
  "Playing love" тоглолт 1-р хэсэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Хатагтай Скарлет ба гүнтэн" ОАК III.3-р анги
 • 13:05
  "Cash Mob" шоу нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  Солонгос хэлний анхан шатны алсын зайн сургалт №13
 • 14:30
  Солонгос хэлний дунд шатны алсын зайн сургалт №13
 • 14:50
  Солонгос хэлний гүнзгий шатны алсын зайн сургалт №13
 • 15:15
  Хятад хэлний анхан шатны алсын зайн сургалт №14
 • 15:35
  Хятад хэлний дунд шатны алсын зайн сургалт №14
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Running" ОАК 4-р анги
 • 17:05
  "Шинжлэх ухаан" нэвтрүүлэг
 • 17:35
  "Миний бяцхан одой морь" хүүхэлдэйн кино 4.11-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 7.21-р анги
 • 18:30
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 5,6-р анги
 • 19:00
  "Энэ бол хайр" ОАК 12-р анги
 • 20:30
  "Гал тогоо" шоу нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Намайг Малала гэдэг" баримтат кино 2-р хэсэг
 • 22:30
  "Хатагтай Скарлет ба гүнтэн" ОАК III.4-р анги
 • 23:35
  "Монголчууд ХХ зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 00:00
  "Дятловын даваа" ОАК 4-р анги
 • 01:00
  Эфир завсарлага

09-22

 • 06:00
  Зураглал
 • 06:10
  "Running" ОАК 4-р анги
 • 07:00
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино
 • 07:10
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 7.21-р анги
 • 07:35
  "Миний бяцхан одой морь" хүүхэлдэйн кино 4.11-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Маамуу" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 08:45
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 5,6-р анги
 • 09:10
  "Намайг Малала гэдэг" баримтат кино 2-р хэсэг
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Энэ бол хайр" ОАК 12-р анги
 • 11:15
  "Playing love" тоглолт 1-р хэсэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Хатагтай Скарлет ба гүнтэн" ОАК III.4-р анги
 • 13:05
  "Гал тогоо" шоу нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  Солонгос хэлний анхан шатны алсын зайн сургалт №14
 • 14:25
  Солонгос хэлний дунд шатны алсын зайн сургалт №14
 • 14:45
  Солонгос хэлний гүнзгий шатны алсын зайн сургалт №14
 • 15:05
  Хятад хэлний анхан шатны алсын зайн сургалт №15
 • 15:25
  Хятад хэлний дунд шатны алсын зайн сургалт №15
 • 15:50
  "Дэлхий атлас" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Running" ОАК 5-р анги
 • 17:05
  "Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?" нэвтрүүлэг
 • 17:35
  "Миний бяцхан одой морь" хүүхэлдэйн кино 4.12-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 7.22-р анги
 • 18:30
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 7,8-р анги
 • 19:00
  "Энэ бол хайр" ОАК 13-р анги
 • 20:30
  "Movie Guide" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Үнсгэлжин эр" УСК
 • 00:05
  "Дятловын даваа" ОАК 5-р анги
 • 01:00
  Эфир завсарлага

09-23

 • 06:00
  Зураглал
 • 06:10
  "Running" ОАК 5-р анги
 • 07:00
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино
 • 07:15
  "Маамуу" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Миний бяцхан одой морь" хүүхэлдэйн кино 4.12-р анги
 • 08:30
  "Булцгар" хүүхэлдэйн кино 11,12-р анги
 • 08:50
  "Дүүгий Даагий" хүүхэлдэйн кино 4-р анги
 • 09:05
  "Good mood" шоу нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Энэ бол хайр" ОАК 13-р анги
 • 11:10
  "Movie Guide" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Нүүдэлчин бичил биетийг тодруулсан нь"- Подкаст
 • 13:10
  "Гал тогоо" шоу нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  "Наранд хүрэх даалгавар" баримтат кино
 • 14:55
  "Түнэр харанхуй" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Running" ОАК 6-р анги
 • 17:00
  "Монголчууд ХХ зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 17:35
  "Миний бяцхан одой морь" хүүхэлдэйн кино 4.13-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Дүүгий Даагий" хүүхэлдэйн кино 5-р анги
 • 18:25
  "Булцгар" хүүхэлдэйн кино 12-14-р анги
 • 19:00
  "Энэ бол хайр" ОАК 14-р анги
 • 20:25
  "Artger-Boodog boys" нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Нэг Монгол" нэвтрүүлэг
 • 22:20
  "Дурлалын гэмт хэрэг" УСК
 • 00:20
  "Дятловын даваа" ОАК 6-р анги
 • 01:15
  Эфир завсарлага

09-24

 • 06:00
  Зураглал
 • 06:15
  "Running" ОАК 6-р анги
 • 07:05
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино
 • 07:35
  "Миний бяцхан одой морь" хүүхэлдэйн кино 4.13-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Маамуу" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
 • 08:55
  "Булцгар" хүүхэлдэйн кино 12-14-р анги
 • 09:20
  "Дүүгий Даагий" хүүхэлдэйн кино 5-р анги
 • 09:35
  "Аугаа уран зураг" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Энэ бол хайр" ОАК 14-р анги
 • 11:20
  "Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Artger-Boodog boys" нэвтрүүлэг
 • 13:05
  "Эгэл эрхэм" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  "Эверестийн экспедиц" баримтат кино
 • 15:00
  "Cash Mob" шоу нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Running" ОАК 7-р анги
 • 17:15
  "Чингис хаан музей" нэвтрүүлэг
 • 17:35
  "Миний бяцхан одой морь" хүүхэлдэйн кино 4.14-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Дүүгий Даагий" хүүхэлдэйн кино 6-р анги
 • 18:25
  "Булцгар" хүүхэлдэйн кино 7,8-р анги
 • 19:00
  "Энэ бол хайр" ОАК 15-р анги
 • 20:30
  "Түнэр харанхуй" шоу нэвтрүүлэг
 • 21:30
  "Зэрлэгүүдийг хүлээхүй" УСК
 • 23:45
  "Шинжлэх ухаан" нэвтрүүлэг
 • 00:00
  "Дятловын даваа" ОАК 7-р анги
 • 01:00
  Эфир завсарлага

Олон Саналтай

IX/2211:00

SBN

Хүлцэхгүй-5 ОАК

IX/2220:50

AsianBox

"Баян айлын бага хүү" ОАК 2-р анги

IX/2201:40

MovieBox

"Дасгалжуулагч (Тренер)" УСК