09-21

 • 08:00
  20 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:30
  Нар хиртсэн жил МУСК
 • 09:40
  "Хүлцэхгүй" ОАК
 • 10:00
  10 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:30
  "Таны эрүүл мэндэд"
 • 10:50
  Монголын сайхан орноор
 • 11:00
  Тансаг хаус уу? Топ машин уу? ТОП СУГАЛАА
 • 12:30
  Фу Яаогийн домог ХОАК 51.52-р анги
 • 14:00
  14 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:30
  Хүнсний хувьсгал
 • 14:50
  Монголын сайхан орноор
 • 15:00
  15 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Хуйрнан шуугигч" хүүхдийн бөхийн барилдаан
 • 17:00
  17 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  Монголын сайхан орноор
 • 17:40
  "Хүлцэхгүй" ОАК 4-р анги
 • 18:00
  18 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  "Таны эрүүл мэндэд"
 • 18:40
  Ярилцах цаг
 • 20:00
  20 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Мөнхтөрийн цаг" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Тансаг хаус уу? Топ машин уу? ТОП СУГАЛАА
 • 22:30
  Фу Яаогийн домог ХОАК 53.54-р анги
 • 00:10
  Эфир завсарлага

09-22

 • 08:00
  20 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:30
  Хүнсний хувьсгал
 • 08:50
  Монголын сайхан орноор
 • 09:00
  "Miss world" 2015
 • 10:00
  10 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:30
  "Таны эрүүл мэндэд"
 • 10:40
  "Хүлцэхгүй" ОАК 4-р анги
 • 11:00
  Тансаг хаус уу? Топ машин уу? ТОП СУГАЛАА
 • 12:30
  Фу Яаогийн домог ХОАК 53.54-р анги
 • 14:00
  14 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 14:30
  Ярилцах цаг
 • 15:00
  15 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 15:30
  "Мөнхтөрийн цаг" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  Баримтат кино
 • 16:40
  Хүнсний хувьсгал
 • 17:00
  17 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  Монголын сайхан орноор
 • 17:40
  "Хүлцэхгүй" ОАК 5-р анги
 • 18:00
  18 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  "Таны эрүүл мэндэд"
 • 18:40
  Хүнсний хувьсгал
 • 20:00
  20 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  Баримтат кино
 • 21:00
  Тансаг хаус уу? Топ машин уу? ТОП СУГАЛАА
 • 22:30
  Фу Яаогийн домог ХОАК 55.56-р анги
 • 00:10
  Эфир завсарлага

09-23

 • 08:30
  20 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  "Miss world" 2016
 • 10:20
  Монголын сайхан орноор
 • 10:30
  "Хүлцэхгүй" ОАК 5-р анги
 • 10:50
  Монголын сайхан орноор
 • 11:00
  Тансаг хаус уу? Топ машин уу? ТОП СУГАЛАА
 • 12:30
  Фу Яаогийн домог ХОАК 55.56-р анги
 • 14:00
  Нүгэл буян МУСК
 • 15:30
  "Хуйрнан шуугигч" хүүхдийн бөхийн барилдаан
 • 17:00
  17 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 17:30
  Монголын сайхан орноор
 • 17:40
  "Хүлцэхгүй" ОАК 6-р анги
 • 18:00
  18 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:30
  Хот нэвтрүүлэг
 • 18:50
  "Таны эрүүл мэндэд"
 • 19:00
  "Эсгий туургатан" нэвтрүүлэг
 • 19:50
  Монголын сайхан орноор
 • 20:00
  "Нэг монгол" нэвтрүүлэг
 • 20:50
  Шинэ сэргэлт-Засгийн газрын тойм
 • 21:00
  Тансаг хаус уу? Топ машин уу? ТОП СУГАЛАА
 • 22:30
  Фу Яаогийн домог ХОАК 57.58-р анги
 • 00:10
  Эфир завсарлага

09-24

 • 08:30
  20 цаг Мэдээллийн хөтөлбөр
 • 09:00
  Нүгэл буян МУСК
 • 10:00
  "Хүлцэхгүй" ОАК 6-р анги
 • 10:30
  Хот нэвтрүүлэг
 • 10:45
  "Таны эрүүл мэндэд"
 • 10:50
  Монголын сайхан орноор
 • 11:00
  Тансаг хаус уу? Топ машин уу? ТОП СУГАЛАА
 • 12:30
  Фу Яаогийн домог ХОАК 57.58-р анги
 • 14:00
  "Эсгий туургатан" нэвтрүүлэг
 • 14:40
  Хүнсний хувьсгал
 • 15:00
  Монголын сайхан орноор
 • 15:10
  Хүнсний хувьсгал
 • 15:30
  "Miss world" 2017
 • 17:20
  Хот нэвтрүүлэг
 • 17:40
  "Хүлцэхгүй" ОАК 7-р анги
 • 18:00
  Нар ургахыг хүлээхгүй МУСК
 • 19:05
  "Таны эрүүл мэндэд"
 • 19:10
  "Нэг монгол" нэвтрүүлэг
 • 20:00
  7 хоногийн тойм хөтөлбөр
 • 20:50
  Шинэ сэргэлт-Засгийн газрын тойм
 • 21:00
  Тансаг хаус уу? Топ машин уу? ТОП СУГАЛАА
 • 22:30
  Фу Яаогийн домог ХОАК 59.60-р анги
 • 00:10
  Эфир завсарлага

Олон Саналтай

IX/2211:00

SBN

Хүлцэхгүй-5 ОАК

IX/2220:50

AsianBox

"Баян айлын бага хүү" ОАК 2-р анги

IX/2201:40

MovieBox

"Дасгалжуулагч (Тренер)" УСК