09-21

 • 06:00
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 06:05
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 06:35
  "Амьдрах сайхан" нэвтрүүлэг
 • 07:00
  "Маанар төсөл" нэвтрүүлэг
 • 07:20
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино
 • 07:50
  "Хөгжилтэй цаг" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 08:15
  "Хязгааргүй англи хэл" нэвтрүүлэг
 • 08:40
  Бизнес толь
 • 09:10
  "Дээрхийн заяа" нэвтрүүлэг С.Баярцэцэг
 • 09:55
  "Миний азгүй найз залуу" ОАК 8-р анги
 • 10:55
  "Дайлъя" нэвтрүүлэг
 • 11:25
  "100 асуулт" нэвтрүүлэг
 • 12:30
  Бизнес толь
 • 13:00
  "Хааныг бүтээгч" УСК
 • 15:05
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино
 • 15:40
  "Хувь хүний бодит түүх" нэвтрүүлэг
 • 16:10
  "Хүлцэхгүй" богино хэмжээний кино 2-р анги
 • 16:45
  "Түүх 1 минут" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Хязгааргүй англи хэл" нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Хөгжилтэй цаг" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Миний азгүй найз залуу" ОАК 9-р анги
 • 19:00
  Бизнес толь
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  "Титэм" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Эрэл" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Тэмцэл" УСК
 • 00:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:00
  "Миний азгүй найз залуу" ОАК 9-р анги
 • 02:00
  Эфир хаана

09-22

 • 06:00
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 06:05
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 06:35
  "Тос даасан Монгол айл" нэвтрүүлэг
 • 07:35
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино
 • 08:05
  "Шонн хонь" хүүхэлдэйн кино
 • 08:35
  "Хөгжилтэй цаг" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 09:05
  "Хязгааргүй англи хэл" нэвтрүүлэг
 • 09:25
  Бизнес толь
 • 09:55
  "Түүх 1 минут" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "Миний азгүй найз залуу" ОАК 9-р анги
 • 11:00
  "Хөгжилтэй цаг" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Титэм" нэвтрүүлэг
 • 12:30
  Бизнес толь
 • 13:00
  "Тэмцэл" УСК
 • 15:20
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино
 • 15:50
  "Эрэл" нэвтрүүлэг
 • 16:50
  "Түүх 1 минут" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Дээрхийн заяа" нэвтрүүлэг С.Баярцэцэг
 • 17:45
  "Маанар" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Миний азгүй найз залуу" ОАК 10-р анги
 • 19:00
  Бизнес толь
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  "Миний Монголын өв соёл" нэвтрүүлэг
 • 20:30
  "Амьдрах сайхан" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Тос даасан Монгол айл" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Дэвжээ " УСК
 • 00:05
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:35
  "Миний азгүй найз залуу" ОАК 10-р анги
 • 01:35
  Эфир хаана

09-23

 • 06:30
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 06:35
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:05
  Бизнес толь
 • 07:35
  "Амьдрах сайхан" нэвтрүүлэг
 • 08:10
  "Миний азгүй найз залуу" ОАК 6-7-р анги
 • 10:05
  "Увс аймгийн Цагаанхайрхан сумын түүхт 100 жилийн ойн баяр наадам" 1-р хэсэг
 • 11:20
  Бизнес толь
 • 11:50
  "Тос даасан Монгол айл" нэвтрүүлэг
 • 12:45
  "Түүх 1 минут" нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Дэвжээ " УСК
 • 14:55
  "Миний Монголын өв соёл" нэвтрүүлэг
 • 15:15
  "Хөгжилтэй цаг" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 15:35
  "Хязгааргүй англи хэл" нэвтрүүлэг
 • 15:55
  "Хүүхдийн нэвтэрхий толь" нэвтрүүлэг
 • 16:25
  "Уулзах цэг" нэвтрүүлэг
 • 17:55
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 18:15
  "Хувь хүний бодит түүх" нэвтрүүлэг
 • 18:45
  "Сайн уу Өсвөр насныхан" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Бизнес толь
 • 19:30
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр /тойм/
 • 20:00
  "Хот" нэвтрүүлэг
 • 20:25
  "Тос даасан Монгол айл" нэвтрүүлэг
 • 21:25
  "Амьдрах сайхан" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Сайн хэрэг" УСК
 • 23:45
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр /тойм/
 • 00:15
  Эфир хаана

09-24

 • 06:30
  Шинэ өглөө эхлэл
 • 06:35
  "Толь" мэдээллийн хөтөлбөр /тойм/
 • 07:05
  "Тос даасан Монгол айл" нэвтрүүлэг
 • 08:05
  "Миний азгүй найз залуу" ОАК 8-9-р анги
 • 09:55
  "Увс аймгийн Цагаанхайрхан сумын түүхт 100 жилийн ойн баяр наадам" 1-р хэсэг
 • 13:00
  "Сайн хэрэг" УСК
 • 14:35
  "Тобот" хүүхэлдэйн кино
 • 15:35
  "Хүүхдийн нэвтэрхий толь" нэвтрүүлэг
 • 15:55
  "Амьдрах сайхан" нэвтрүүлэг
 • 16:30
  "Кино миний амьдрал" нэвтрүүлэг
 • 17:00
  "Сайн уу Өсвөр насныхан" нэвтрүүлэг
 • 17:15
  "Миний Монголын өв соёл" нэвтрүүлэг
 • 17:55
  "Титэм" нэвтрүүлэг
 • 18:55
  "Түүх 1 минут" нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Эргэж ирсэн хүүхэд" УСК
 • 20:40
  "Хувь хүний бодит түүх" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Тавилан" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Хачирхалтай гэр бүл: Зомби зарна" УСК
 • 00:05
  Эфир хаана

Олон Саналтай

IX/2220:50

AsianBox

"Баян айлын бага хүү" ОАК 2-р анги

IX/2211:00

SBN

Хүлцэхгүй-5 ОАК

IX/2201:40

MovieBox

"Дасгалжуулагч (Тренер)" УСК