09-21

 • 05:30
  Дорнын зурлага
 • 05:40
  Хуримын сюрприз МУСК
 • 07:10
  Энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөр давталт
 • 08:40
  Ном хурах цаг
 • 09:00
  Шинэ өдөр хөтөлбөр
 • 09:50
  100 хоногийн өдөр ОАУСК 1-р анги давталт
 • 10:35
  Авалорын гүнж хүүхэлдэйн кино 17-р анги
 • 11:00
  Энэ өдөр мэдээ
 • 11:10
  Тэргэл сарны хэрэг ОАУСК 13-р анги давталт
 • 12:20
  Фиксикүүд хүүхэлдэйн кино
 • 12:35
  Боломж нэвтрүүлэг
 • 13:00
  Энэ өдөр мэдээ
 • 13:30
  Шинэ өдөр хөтөлбөр /давталт/
 • 14:20
  Азийн наадам-Воллейбол CAM v KOR
 • 15:50
  Азийн наадам-Хөл бөмбөг MGL v KSA
 • 18:00
  Монгол коммент нэвтрүүлэг
 • 18:45
  Фиксикүүд хүүхэлдэйн кино
 • 19:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:20
  Хэлэлцүүлэг нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Тэргэл сарны хэрэг ОАУСК 14-р анги
 • 22:30
  Хайрын солилцоо шоу нэвтрүүлэг
 • 23:30
  Энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөр давталт
 • 01:00
  Киноны давталтын цаг

09-22

 • 05:30
  Дорнын зурлага
 • 05:40
  Эхиймаа МУСК
 • 07:10
  Энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөр давталт
 • 08:40
  Ном хурах цаг
 • 09:00
  Шинэ өдөр хөтөлбөр
 • 09:50
  Боломж нэвтрүүлэг
 • 10:20
  Азийн наадам-Воллейбол
 • 13:00
  Энэ өдөр мэдээ
 • 13:30
  Шинэ өдөр хөтөлбөр /давталт/
 • 14:20
  Өдрийн мэнд нэвтрүүлэг
 • 14:30
  Сарны гөлөг МУСК
 • 16:00
  Азийн наадам-Хөл бөмбөг HKG v PHI
 • 18:00
  Монгол коммент шоу нэвтрүүлэг
 • 18:45
  Фиксикүүд хүүхэлдэйн кино
 • 19:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  Ханжоу хүрэх замд Цуврал-3
 • 21:00
  Тэргэл сарны хэрэг ОАУСК 15-р анги
 • 22:30
  Хайрын солилцоо шоу нэвтрүүлэг
 • 23:30
  Энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:00
  Киноны давталтын цаг

09-23

 • 05:50
  Дорнын зурлага
 • 06:00
  Эцсийн хүсэл МУСК
 • 07:30
  Энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 08:30
  Тоо юу сүлд үү аяллын нэвтрүүлэг
 • 09:30
  Ханжоу хүрэх замд Цуврал-4
 • 10:00
  Тэргэл сарны хэрэг ОАУСК 15-р анги давталт
 • 11:10
  Боруто аниме 14,15,16,17-р анги
 • 13:00
  Террор АОАУСК бүлгийн 2 бүлгийн 6.7-р анги
 • 14:40
  Амьдралоги МУСК
 • 16:40
  Тоо юу сүлд үү аяллын нэвтрүүлэг
 • 17:30
  АХА цэнгээнт нэвтрүүлэг
 • 18:10
  Хайрын солилцоо шоу нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  Шилдэг илтгэгч нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Азийн наадмын нээлт
 • 23:00
  Энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 00:30
  Киноны давталтын цаг

09-24

 • 06:00
  Дорнын зурлага
 • 06:10
  Хоёр гүүрний цаана МУСК
 • 07:40
  Энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 08:40
  Ном хурах цаг
 • 09:00
  Түүхийн хуудас
 • 09:15
  Хөгтэй аялал МУСК
 • 10:20
  Өв соёлын товчоон
 • 10:50
  Энэ хүүхнүүд үү МУСК
 • 12:00
  Анализ тойм мэдээллийн хөтөлбөр
 • 13:00
  Тоо юу сүлд үү аяллын нэвтрүүлэг
 • 14:00
  Азийн наадам-Бокс
 • 15:50
  Азийн наадам-Хөл бөмбөг
 • 18:00
  Хайрын солилцоо шоу нэвтрүүлэг
 • 19:00
  Анализ тойм мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  Шилдэг илтгэгч нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Тэргэл сарны хэрэг ОАУСК Төгсгөлийн 16-р анги
 • 22:30
  Үнэн хайр МУСК
 • 23:50
  Анализ тойм мэдээллийн хөтөлбөр
 • 01:20
  Киноны давталтын цаг

Олон Саналтай

IX/2211:00

SBN

Хүлцэхгүй-5 ОАК

IX/2220:50

AsianBox

"Баян айлын бага хүү" ОАК 2-р анги

IX/2201:40

MovieBox

"Дасгалжуулагч (Тренер)" УСК