09-21

 • 06:00
  UBS эхлэл
 • 06:12
  "Зураглал"
 • 06:30
  21 НЬЮС мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  СИТИ НЬЮС мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:00
  Өглөөний мэнд УЛААНБААТАР хөтөлбөр
 • 09:00
  Кофе юу? Цай юу?
 • 09:40
  "Бяцхан мөрдөгчид" Хүүхэлдэйн кино /7/
 • 10:00
  НИТХ-ын шууд дамжуулалт
 • 12:00
  21 НЬЮС мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30
  "Ханжоу-2022" Азийн зуны спортын 19 дүгээр наадам
 • 13:20
  EXIT зар сурталчилгаа
 • 13:25
  "Ханжоу-2022" Азийн зуны спортын 19 дүгээр наадам
 • 14:00
  НИТХ-ын шууд дамжуулалт
 • 16:00
  Мэргэжлийн сумо бөхийн Аки башё
 • 17:00
  "Бяцхан мөрдөгчид" Хүүхэлдэйн кино /8/
 • 17:25
  EXIT зар сурталчилгаа
 • 17:30
  "Найрал дуу" олон ангит кино /9/
 • 18:25
  Бизнес мэдээ
 • 18:30
  21 НЬЮС мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:00
  "Ханжоу-2022" Азийн зуны спортын 19 дүгээр наадам
 • 19:30
  СИТИ НЬЮС мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:40
  "Бүрхүүлд орсон хот" олон ангит кино /23/
 • 21:35
  СИТИ НАЙТ - Үдшийн хөтөлбөр
 • 22:40
  UBS Энэ долоо хоногт
 • 22:50
  21 НЬЮС мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:20
  Сумо тойм
 • 23:45
  СИТИ НЬЮС мэдээллийн хөтөлбөр

09-22

 • 06:00
  UBS эхлэл
 • 06:12
  "Зураглал"
 • 06:30
  21 НЬЮС мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  СИТИ НЬЮС мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:00
  Өглөөний мэнд УЛААНБААТАР хөтөлбөр
 • 09:00
  Кофе юу? Цай юу?
 • 10:15
  "Бяцхан мөрдөгчид" Хүүхэлдэйн кино /8/
 • 10:35
  Бизнес мэдээ
 • 10:40
  21 НЬЮС мэдээллийн хөтөлбөр
 • 10:45
  "Ханжоу-2022" Азийн зуны спортын 19 дүгээр наадам
 • 11:35
  EXIT зар сурталчилгаа
 • 11:45
  "Бүрхүүлд орсон хот" олон ангит кино /23/
 • 12:30
  "Дорнод 1-р сургууль 100-н жил"
 • 13:15
  "Ханжоу-2022" Азийн зуны спортын 19 дүгээр наадам
 • 14:40
  "Жаргаж дуулъя" Ахмадын баярын тоглолт
 • 15:00
  Мэргэжлийн сумо бөхийн Аки башё
 • 17:05
  "Бяцхан мөрдөгчид" Хүүхэлдэйн кино /9/
 • 17:25
  EXIT зар сурталчилгаа
 • 17:30
  "Найрал дуу" олон ангит кино /10/
 • 18:25
  "Ханжоу-2022" Азийн зуны спортын 19 дүгээр наадам
 • 18:45
  Бизнес мэдээ
 • 18:50
  21 НЬЮС мэдээллийн хөтөлбөр
 • 19:30
  СИТИ НЬЮС мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:35
  "Бүрхүүлд орсон хот" олон ангит кино /24/
 • 21:30
  UBS music Хөгжмийн хөтөлбөр
 • 22:35
  21 НЬЮС орон нутгийн мэдээллийн хөтөлбөр
 • 23:05
  Сумо тойм
 • 23:25
  СИТИ НЬЮС мэдээллийн хөтөлбөр

09-23

 • 06:00
  UBS эхлэл
 • 06:12
  "Зураглал"
 • 06:30
  21 НЬЮС мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  СИТИ НЬЮС мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:00
  Өглөөний мэнд УЛААНБААТАР хөтөлбөр
 • 09:00
  Кофе юу? Цай юу?
 • 10:15
  "Ханжоу-2022" Азийн зуны спортын 19 дүгээр наадам
 • 11:15
  21 НЬЮС мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:45
  "Ханжоу-2022" Азийн зуны спортын 19 дүгээр наадам
 • 14:10
  EXIT зар сурталчилгаа
 • 14:15
  "Бүрхүүлд орсон хот" олон ангит кино /24/
 • 15:00
  Мэргэжлийн сумо бөхийн Аки башё
 • 17:00
  "Бяцхан мөрдөгчид" Хүүхэлдэйн кино /10/
 • 17:20
  EXIT зар сурталчилгаа
 • 17:25
  M Спортс кафе
 • 18:00
  Бизнес мэдээ
 • 18:05
  "Түүх, хөгжил, ирээдүй-90 жил"
 • 19:00
  СИТИ НЬЮС мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  "Ханжоу-2022" Азийн зуны спортын 19 -р наадмын нээлтийн ажллагаа
 • 23:05
  "Бүрхүүлд орсон хот"" олон ангит кино /25/

09-24

 • 06:00
  UBS эхлэл
 • 06:12
  "Зураглал"
 • 06:30
  21 НЬЮС мэдээллийн хөтөлбөр
 • 07:00
  СИТИ НЬЮС мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:00
  Өглөөний мэнд УЛААНБААТАР хөтөлбөр
 • 09:00
  Кофе юу? Цай юу?
 • 10:15
  "Нартай золгосон өглөө"
 • 10:50
  Бизнес мэдээ
 • 10:55
  21 НЬЮС мэдээллийн хөтөлбөр
 • 11:25
  "Ханжоу-2022" Азийн зуны спортын 19 дүгээр наадам
 • 13:15
  EXIT зар сурталчилгаа
 • 13:20
  "Бүрхүүлд орсон хот"" олон ангит кино /25/
 • 14:05
  "Жаргаж дуулъя" Ахмадын баярын тоглолт
 • 14:30
  Мэргэжлийн сумо бөхийн Аки башё
 • 17:00
  "Бяцхан мөрдөгчид" Хүүхэлдэйн кино /11/
 • 17:20
  EXIT зар сурталчилгаа
 • 17:25
  "Ханжоу-2022" Азийн зуны спортын 19 дүгээр наадам
 • 17:50
  21 НЬЮС мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:20
  Бизнес мэдээ
 • 18:25
  Сайн уу Сайнаа
 • 19:30
  СИТИ НЬЮС мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  Мегаболл лотерей
 • 21:05
  "Бүрхүүлд орсон хот" олон ангит кино /26/
 • 22:05
  UBS Энэ долоо хоногт
 • 22:25
  21 НЬЮС орон нутгийн мэдээллийн хөтөлбөр
 • 22:55
  Сумо тойм
 • 23:15
  СИТИ НЬЮС мэдээллийн хөтөлбөр

Олон Саналтай

IX/2211:00

SBN

Хүлцэхгүй-5 ОАК

IX/2220:50

AsianBox

"Баян айлын бага хүү" ОАК 2-р анги

IX/2201:40

MovieBox

"Дасгалжуулагч (Тренер)" УСК